Aftercare

Jak zadbać o tatuaż?

Najważniejszych wskazówek udzieli Wam tatuator po skończonej sesji tatuowania. Rady, które Wam podajemy są sprawdzone i skuteczne dlatego należy uważnie nas wysłuchać, a w razie jakichkolwiek pytań zawsze należy szukać odpowiedzi w studiu tatuażu w którym wykonany został zabieg. Najważniejszym okresem, który rzutuje na trwałość i jakość tatuażu jest pierwszy tydzień po wykonaniu zabiegu.

 

Owijanie tatuażu folią

Folia, którą nałoży tatuator należy pozostawić na ciele przez około 2-3 godziny po wykonanym zabiegu tatuowania. Jest ona zabezpieczeniem przed uszkodzeniem podrażnionej skóry, a także przed zabrudzeniem ubrania osoczem i tuszem który wydobywa się będzie ze świeżego tatuażu.

Przed snem należy również zabezpieczyć tatuowane miejsce folią a rano tuż po przebudzeniu należy ją zdjąć, przemyć tatuaż i posmarować maścią Bepanthen lub Easy Tattoo.Folię stosujemy jedynie do snu i pod ubranie, aby zabezpieczyć tatuowane miejsce.

Maksymalny okres czasu przez jaki używamy folii to 3 dni/ 5 nocy. W kolejnych dniach nie stosujemy już folii nawet pod ubranie.

 

Przemywanie

Po powrocie do domu, tatuaż należy przemyć letnią wodą z delikatnym mydłem lub płynem do higieny intymnej. Istnieją również specjalne preparaty takie jak Octenistept lub Easy Cleaning, które są stworzone z myślą o dbaniu o świeży tatuaż. Po przemyciu tatuażu należy go delikatnie osuszyć ręcznikiem papierowym. Nie należy przy tym przecierać tatuowanego miejsca, a jedynie przykładać ręcznik aby usunąć wodę z powierzchni skóry.

Przemywać i smarować tatuaż należy średnio co 2-3 godziny.

 

Smarowanie tatuażu.

Świeży tatuaż należy smarować maścią Bepanthen/Easy Tattoo/ Hustle Butter, średnio co 2-3 godziny. Czynność tę można powtarzać częściej, w miarę potrzeb -jeśli czujemy, że skóra w miejscu tatuażu jest zbyt sucha.

Tatuowane miejsce smarujemy wyżej wymienionymi preparatami przez 7 dni, po tym okresie można stosować codzienny balsam do ciała.

 

Czego nie wolno podczas procesu gojenia się tatuażu?

  • unikamy długich, gorących kąpieli (aby nie moczyć tatuażu),
  • unikamy basenu/sauny/siłowni
  • unikamy ekspozycji tatuażu na słońcu/solarium,
  • nie należy również drapać świeżego tatuażu!!!
  • Aby kolory tatuażu zawsze już wyglądał dobrze należy zawsze! przed wyjściem na słońce smarować wytatuowane miejsce kremem z filtrem SPF 50+

How to take care fot the nwe tattoo?

 

The most important tips are given to you after finishing  tattooing session.

The advices that they give you are proven effective and should be carefully listened and followed.

 

If you have any questions you should always seek advices in tattoo studio where the tattoo was done.

 

The most important period, which affects the durability and quality of the tattoo is the first week after having your tattoo done.

 

1. Wrapping tattoo in cling film.

Cling film should be left for approximately 2-3 hours.

It is protection against damage irritated skin, as well as soiling clothes with plasma and ink that will extract from the fresh tattoo.

 

Before bed You should also protect tattooed place using cling film, and in the morning just after waking remove it, rinse the tattoo and apply ointment like Bepanthen or Easy Tattoo.

 

Foil must be applied before going to bed and also undre clothes.

 

Maximum time that we advise of using cling film is 3 days/5 nights.

In the following days there is no need to use film, even under clothing.

 

2. Washing

 

After returning home, wash your tattoo with warm soapy water, you can also use intimate wash.

There are special cleansing products like Octenistept or Easy Cleaning, which are designed for caring for a fresh tattoo.

 

After washing, gently pat dry with paper towel. Remember to pat dry only do not rub, apply ointment (do so every 2-3 hours).

 

 

3. Ointment tattoo.

You should ointment your new tattoo with a Bepanthen / Easy Tattoo / Hustle Butter, on average every 2-3 hours.

This procedure can be repeated more often, if you feel that the skin at the tattoo area is too dry.

Tattooed place should be treated with above-mentioned preparations for 7 days. After this time regular daily body moisturiser can be used..

5. What is not allowed during the healing process of a tattoo?

- Avoid long, hot bath (not to soak the tattoo)

- Avoid the pool / sauna / gym

- Avoid exposure to the sun tattoo / sunbed,

- Also, do not scratch the fresh tattoo !!!

 

For the colour of the tattoo to remain vibrant and fresh, always use sunscreen before exposure, use SPF 50+.