Regulamin

REGULAMIN STUDIA:

1. Tatuaże wykonujemy jedynie osobom pełnoletnim lub osobom które mają ukończony min. 17 rok życia za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna (zgoda musi być wypełniona osobiście w studio przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z rezerwacją terminu).

2. Ceny w studiu ustalamy indywidualnie. Wyceny dokonujemy na podstawie powierzchni tatuażu i czasu jego wykonania . W przypadku dużych tatuaży wycena dokonywana jest na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.

3. Rezerwacja może zostać dokonana osobiście/internetowo. Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (osobiście bądź przelewem na konto) Zadatek wynosi ok. 30% ceny całkowitej tatuażu, zadatek jest ceną która pokrywa wykonanie projektu i wlicza się w koszt całkowity tatuażu. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.

4. Termin zostaje zarezerwowany dopiero po wpłacie osobistej wpłacie zadatku, bądź w przypadku przelewów, w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie.

5. Zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Projekty przedstawiane są w dniu tatuażu. W przypadku niezaakceptowania projektu przez klienta wszelkie korekty nanoszone są już wspólnie na miejscu. W przypadku całkowitej rezygnacji z tatuażu zastrzegamy sobie brak możliwości zwrotu zadatku, który jest ceną za czas poświęcony na przygotowanie projektu.

7. Tatuażyści mogą odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.

8. Dane osobowe klientów nie są przetwarzane, ani udostępniane osobom trzecim.

9. Klient ma obowiązek rozliczyć się przed sesją lub w takcie jej trwania. Płatność należy uregulować w dniu sesji gotówką osobiście w studio.

10. Klient który nie stawił się w dniu wyznaczonej sesji i nie poinformował studia przy próbie rezerwacji kolejnego terminu zostanie zobowiązany do wpłaty 100% wartości sesji, z góry.

11. Klient który zabukował sesję całodniową i w trakcie jej trwania rezygnuje ponieważ nie wytrzymuje bólu, ma obowiązek opłaty za cały dzień. Rezygnacja z sesji z przyczyny klienta wiąże się z ponownymi kosztami dokończenia tatuażu.

12. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu, oraz materiałów pomocniczych.

13. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi.

14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się wykonywane są bezpłatnie, w ramach wykonania tego tatuażu (1 poprawka w ciągu max 6 miesięcy od wykonania tatuażu).

15. Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu.

16. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.

17. W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

18. Do pomieszczenia w którym wykonywane są tatuaże/laser/wstęp mają tylko pracownicy studia oraz umówieni klienci. Nie ma możliwości przebywania w pomieszczeniu zabiegowym z dziećmi, znajomymi, rodzinami itd.

19. Zabrania się przyprowadzania zwierząt do studia.